Niepoprawna pisownia

sięgnołeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sięgnąłeś

Poprawna pisownia