Poprawna pisownia

szóstoklasista

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szósto klasista

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szósto-klasista

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szustoklasista

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szóztoklasista

Niepoprawna pisownia