Zarówno nie jedna, jak i niejedna, to poprawne formy. Należy jednak wziąć pod uwagę cały kontekst, w jakim stosuje się te zwroty.

Poprawna pisownia

nie jedna

Poprawna pisownia, znaczenie: według zasad ortograficznych języka polskiego, partykułę nie, której używamy jako wykładnika zaprzeczenia należy zapisywać rozłącznie przed liczebnikami. W takim kontekście występuje w określeniu nie jedna, które ma na celu podkreślenie, że to nie jedna, ale więcej osób lub rzeczy bierze udział w danym zdarzeniu. Zwrot ten często może być używany do podkreślenia liczby uczestników i wymaga podania konkretnej liczby w dalszej części wypowiedzi. Niejedna zawsze odnosi się do kobiet lub rzeczy rodzaju żeńskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie jedna, a dwie koleżanki przyszły mnie dzisiaj odwiedzić, dlatego poszliśmy do parku.
Nie jedna, a trzy bułki znalazły się na moim talerzu, wszystko dlatego, że byłem bardzo głodny.
Nie jedna paczka, a sześć musi zostać postawionych na tej palecie, skoro tak sobie zażyczył klient.


Poprawna pisownia

niejedna

Poprawna pisownia, znaczenie: Druga z zasad języka polskiego mówi, że partykułę nie piszemy łącznie, kiedy używamy jej z wyrazem jedna, mając na myśli wiele osób płci żeńskiej lub wiele rzeczy rodzaju żeńskiego. Niejedna może przy tym występować w znaczeniu ogólnym i nie wymaga podawania konkretnej liczby w dalszej części wypowiedzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Niejedna dziewczyna chciałaby mieć taką figurę jak ty, dlatego nie powinnaś oceniać się tak surowo.
Niejedna rzecz powinna znaleźć się w tym koszyku, bo musimy uzupełnić zapasy, zanim nadejdzie zima.
Niejedna zima była taka sroga, jak w tym roku, dlatego nie ma co się przejmować, warto po prostu być przygotowanym.