Niepoprawna pisownia

wszedłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

weszłam

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawna forma słowa to weszłam. Błędny zapis wszedłam może być spowodowany ze skojarzeniem z męskim odpowiednikiem – wszedłem.
Weszłam jest żeńsko osobowym czasownikiem w czasie przeszłym. Pochodzi od słowa wejść, które oznacza przekroczenie granicy, przedostanie się do jakiegoś miejsca lub etapu, wspięcie na szczyt. Wyrazy pokrewne: wejściówka, wchodzić, wszedł.

Przykłady poprawnej pisowni

Chociaż bardzo mi się nie chciało i bardzo byłam zmęczona, to ostatkiem sił weszłam na najwyższy szczyt Bieszczad – Tarnicę.
W tym miesiącu skończyłam czterdzieści lat, jest to dla mnie trudny czas, ponieważ weszłam w tzw. wiek średni.
Zaparkowałam samochód, wzięłam wózek z parkingu i weszłam wraz z tłumem ludzi do sklepu, aby zrobić cotygodniowe zakupy.


Niepoprawna pisownia

werzłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

weżłam

Niepoprawna pisownia