Poprawna pisownia

drapieżnik

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik drapieżnik należy zapisywać przez ż. Słowo to zostało utworzone od staropolskiego określenia drapież, czyli grabież, rabunek. Wywodzi się jeszcze z języka prasłowiańskiego, dlatego obowiązuje w nim zasada historyczna, mówiąca, iż zachowana została ukształtowana wraz z rozwojem języka pisownia.
Drapieżnik to zwierzę drapieżne, czyli polujące na inne zwierzęta i żywiące się ich mięsem. Synonim słowa drapieżca.

Przykłady poprawnej pisowni

Każdy drapieżnik jest potrzebny w naturze, ponieważ reguluje liczebność populacji swoich ofiar.
Tygrys azjatycki to drapieżnik, który jest jednym z największych kotowatych i może ważyć nawet 300 kg.
Kot domowy jest drapieżnikiem, który ma wyjątkowo czułe zmysły, zwłaszcza słuch i wzrok.


Niepoprawna pisownia

drapierznik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drapiesznik

Niepoprawna pisownia