Niepoprawna pisownia

nad daje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naddaje

Poprawna pisownia