Niepoprawna pisownia

nieprzeszkadzać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przeszkadzać

Poprawna pisownia, znaczenie: nie przeszkadzać to konstrukcja złożona z partykuły nie oraz czasownika przeszkadzać. Jej znaczenie to: zezwalać, pozwalać na coś, przystawać na coś, nie stawiać oporu czemuś, dopuszczać coś.
W języku polskim połączenia nie z czasownikami zawsze zapisujemy oddzielnie – dlatego dopuszczalna jest wyłącznie rozłączna pisownia powyższego wyrażenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Oczywiście, dopilnuję, by panu nie przeszkadzać w trakcie tego spotkania.
Mama prosiła, by w sobotę rano jej nie przeszkadzać, bo będzie piekła ciasto.
Córka patrzyła zachwycona na swoją mamę, starając się jej nie przeszkadzać.