Poprawna pisownia

hipoteza

Poprawna pisownia, znaczenie: hipotezą nazywamy założenie, które oparte zostało na prawdopodobieństwie, wymagające ostatecznego zweryfikowania. Najczęściej stwierdza ono spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami czy też stanowi propozycję twierdzenia naukowego. Jest to także określenie jakiegokolwiek niezbyt pewnego sądu.
Wyraz ten zawsze zapisujemy przez h, co uzasadnia jego etymologia. Języku polski zapożyczył ten rzeczownik z greki, w której występuje termin hypóthesis (przypuszczenie). Dla przypomnienia, wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zawsze zgodnie z pisownią oryginalną, stąd wskazany jest tu zapis przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Postawiona przez niego hipoteza została szybko obalona.
Jaką hipotezę zaproponowałeś podczas wykonywania doświadczenia na egzaminie z biologii?
Hipoteza dotycząca tego, że szczepienia wywołują autyzm została obalona wiele lat temu.


Niepoprawna pisownia

chipoteza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hipotesa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hipo teza

Niepoprawna pisownia