Poprawna pisownia

współczucie

Poprawna pisownia, znaczenie: forma litości okazywana osobie nieszczęśliwej bądź cierpiącej, uczuciowe solidaryzowanie się z osobą nieszczęśliwą. Dawniej oznaczało również wspólne odczuwanie czegoś (wspólnotę uczuć).


Niepoprawna pisownia

spułczucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spółczucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współ czucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wspułczucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w spółczucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współczócie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzpółczucie

Niepoprawna pisownia