Oba wymienione poniżej sformułowania są dopuszczone do użytku w języku polskim. Każde z nich jest jednak odmienioną formą innego wyrazu podstawowego, w związku z czym warto poznać różnice pomiędzy nimi. Lektura definicji i przykładów, które przygotowaliśmy pomoże nauczyć się rozróżniać oba słowa i nie popełniać w przyszłości błędów, które może powodować podobieństwo między nimi.

Poprawna pisownia

długom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz długom jest to odmieniony w celowniku liczby mnogiej rzeczownik dług, który oznacza to, co zostało do oddania lub zapłacenia po wzięciu pożyczki lub na podstawie innej umowy. Forma ta powinna być zawsze pisana przez om, w myśl obowiązującej w naszym języku zasady, nakazującej takie właśnie kończenie odmienionych w celowniku liczb mnogich rzeczowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Na stronie internetowej poświęconej pożyczkom i długom można znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących dłużników pytań.
Nie poświęcam zbyt wielkiej uwagi długom, ponieważ wiem, że kiedy firma odzyska płynność spłacimy je bez problemu.
Przyjrzyj się jej długom, które widać w tabeli – przecież ona jest już bankrutem, nie ma dla niej ratunku.


Poprawna pisownia

długą

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie długą to odmieniony w bierniku i narzędniku liczby pojedynczej przymiotnik długa. Ma on kilka znaczeń, są to: mająca dużą długość, czyli znaczny wymiar podłużny, trwająca znaczny czas, niekiedy używa się również tego zwrotu żartobliwie w stosunku do wysokiej osoby. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki i imiesłowy rodzaju żeńskiego w narzędniku i bierniku zapisujemy przez ą. Próby pisowni przez om wynikają tu najczęściej z niestarannej wymowy, gdzie samogłoska nosowa ą przechodzi w om.

Przykłady poprawnej pisowni

Przeprowadziliśmy wczoraj długą rozmowę, podczas której wszystko sobie wyjaśniliśmy.
Paweł zaproponował, by jutro z samego rana wybrać się na długą przejażdżkę rowerową.
Wyprawa nie była ostatecznie tak długą, jak się spodziewałam, dlatego nie jestem po niej ani trochę zmęczona.