Niepoprawna pisownia

podrodze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po drodze

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo po drodze oznacza, że dana rzecz znajduje się na tej trasie, którą ktoś zazwyczaj przemierza i nie wymaga zbaczania z niej. Synonimami dla tego wyrażenia mogą być przy okazji, za jednym zamachem.
Po drodze należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, z przyimkiem po oraz rzeczownikiem droga. tego typu połączenia należy w polszczyźnie zawsze zapisywać oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Po drodze będziesz widział spore ruiny, jak chcesz możesz je pozwiedzać, bo wstęp jest wolny.
Dzisiaj muszę załatwić po drodze kilka ważnych sprawunków, ale jutro pewnie skończę wcześniej.
Po drodze do miejsca noclegu mogła zobaczyć wiele ciekawych, dziko żyjących zwierząt.