Poprawna pisownia

język

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo język należy zapisywać przez ę. Wynika to z faktu, iż samogłoska znajduje się przed spółgłoską szczelinową z. Zgodnie z zasadami polskiej ortografii, przed takimi spółgłoskami zawsze musi znajdować się ę. Język to mięsień, który znajduje się w ustach człowieka albo pysku zwierzęcia. Pomaga w jedzeniu oraz wypowiadaniu słów, a także pełni rolę zmysłu smaku.
Tak samo nazywa się pełen zbiór słów, zasad gramatyki i interpunkcji, pozwalający na porozumiewanie się w określonej grupie, np. w danym kraju.W nowoczesnych technologiach jest to system znaków, który pozwala na zakodowanie informacji cyfrowych.
Język to także część buta, która znajduje się pod sznurówką.

Przykłady poprawnej pisowni

Ich język nie był mi znany, dlatego nie mogłem się z nimi swobodnie porozumiewać i czułem się obco.
Każdy język posiada swoje wyrażenia gwarowe i potoczne, które warto poznać w czasie nauki.
Język programowania, którym się posługujesz, jest naprawdę trudny, mogę ci pogratulować.


Niepoprawna pisownia

jenzyk

Niepoprawna pisownia