Poprawna pisownia

język

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jenzyk

Niepoprawna pisownia