Niepoprawna pisownia

mósicie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

musicie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz musicie pojawia się w drugiej osobie liczby mnogiej. Jest to czasownik, który oznacza, że osoba mówiąca oczekuje czegoś od wskazanej grupy ludzi: konkretnego zadania lub zachowania. Narzuca im swoją wolę, wydaje rozkaz i spodziewa się jego wykonania. Słowo to oznacza powinność, konieczność.
Musicie powinno być zawsze zapisywane przez u, ponieważ wywodzi się od niemieckiego müssen. Jako wyraz przejęty z języka obcego, należy je zapisywać jak najbardziej podobnie do oryginału, co oznacza zastosowanie właśnie u.

Przykłady poprawnej pisowni

Musicie się nieco pospieszyć, bo inaczej nie zdążymy na najbliższy pociąg i będziemy czekać godzinę.
Myślę, że musicie przedstawić to wszystko w bardziej klarowny sposób, aby wszyscy zrozumieli.
Chyba musicie się na jakiś czas przenieść z tego miejsca w inne, ponieważ tu zaraz będzie myta podłoga.