Niepoprawna pisownia

wścipski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wścibski

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przymiotnik w rodzaju męskim, za pomocą którego określamy kogoś ciekawskiego, zbyt ciekawego, natrętnego, interesującymi się cudzymi sprawami, czymś, co nie powinno go obchodzić.
Termin ten wywodzi się od niemieckiego określenia Kiebitz, czyli osoby wścibskiej, natrętnego obserwatora. Warto zwrócić uwagę, że sama etymologia tego słowa w pewnym stopniu sugeruje jego zapis przez b. Pomyłki w pisowni wynikają najczęściej z ubezdźwięcznienia wstecznego głoski b przez spółgłoskę bezdźwięczną s podczas artykulacji powyższego wyrazu. Należy jednak zapamiętać, że jedyną poprawną wersją zapisu jest ta z uwzględnieniem spółgłoski b.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój dziadek jest nieco wścibski – zawsze chciałby wszystko o każdym wiedzieć.
Jeśli będziesz taki wścibski to nigdy nie zawiążesz prawdziwej przyjaźni.
Uwaga, mój wścibski brat się zbliża. Nie wspominaj mu nic o mojej wczorajszej randce!


Niepoprawna pisownia

wźcibski

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wźcipski

Niepoprawna pisownia