Niepoprawna pisownia

alkochol

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

alkohol

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik, którym w języku polskim najczęściej określamy napoje o właściwościach odurzających i uzależniających, które otrzymywanie są w procesie fermentacji owoców lub rozcieńczania spirytusu. Dodatkowo terminem tym określa się każdy napój, który zawiera w swoim składzie minimum 0,5% etanolu. W chemii z kolei alkohole stanowią grupę związków organicznych, w których co najmniej jeden atom wodoru został zastąpiony przez grupę hydroksylową.
Wyraz ten pochodzi od niemieckiego rzeczownika Alkohol. Niemcy z kolei zapożyczyli ten termin z języka arabskiego, w którym występuje rzeczownik al-kuhl, oznaczający proch, pył. Zgodnie z obowiązującą w polszczyźnie zasadą, nakazującą zgodny z oryginałem zapis wyrażeń obcego pochodzenia, alkohol należy zawsze pisać przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Aby zadbać o swoje serce, warto wyeliminować z diety tłuszcze utwardzone i alkohol.
Alkohol to jeden z najważniejszych czynników ryzyka marskości wątroby.
W dzisiejszych czasach kobiety sięgają po alkohol niemal równie często, jak mężczyźni.