Niepoprawna pisownia

wyglond

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wygląd

Poprawna pisownia, znaczenie: wygląd jest wyrazem oznaczającym cechy zewnętrzne danej osoby, zwierzęcia, rośliny lub przedmiotu, które można zobaczyć. Dotyczy także dostrzegalnych cech jakiegoś miejsca.
Słowo wygląd należy zapisywać przez ą. Jest to uwarunkowane występowaniem litery d, przed którą znalazła się samogłoska. Zgodnie z zasadą przed spółgłoskami takimi jak p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, k, g występuje ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Surowy i groźny wygląd sprawił pani od matematyki sprawił, że nikt jej nie lubił.
Jego nieskazitelny wygląd przykuwał uwagę zebranych kobiet i zapewniał mu powodzenie.
Widziałeś, jaki nietypowy wygląd ma tamta roślina? Nadawałaby się do horroru.