Niepoprawna pisownia

wyglond

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wygląd

Poprawna pisownia