Niepoprawna pisownia

wrzótnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wrzutnia

Poprawna pisownia, znaczenie: publiczny zasobnik umożliwiający zdawanie przedmiotów określonego typu, bez możliwości ich ponownego wyjęcia.
Uwaga: słowo wrzutnia nie jest synonimem słowa wyrzutnia – obu słów nie należy używać zamiennie, ponieważ jest to błąd językowy.


Niepoprawna pisownia

wżótnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrzudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wżutnia

Niepoprawna pisownia