Poprawna pisownia

wśród

Poprawna pisownia, znaczenie: wśród oznacza, że jakiś przedmiot albo osoba, o których podejmuje się dyskusję, są otoczone innymi osobami lub przedmiotami. Używa się tego zwrotu, gdy chce się zakomunikować, że dane rzeczy przynależą do jakiegoś większego zbioru. Można go również wykorzystać w stosunku do jakiejś grupy, albo jej części, zazwyczaj większości Jest to przyimek, który komunikuje o zjawiskach, które towarzyszą jakiemuś wydarzeniu.
Wyraz wśród należy zapisywać łącznie. Zgodnie z zasadami języka polskiego nie należy rozdzielać przyimków, a omawiane słowo do nich właśnie należy. Jego pierwowzorem było nieużywane obecnie słowo śród, które zrosło się z w.

Przykłady poprawnej pisowni

Wśród jego znajomych nie było żadnych wrogów, był tego pewien, bo nigdy się na nich nie zawiódł.
Wśród osób wyróżnionych znalazła się jej córka, która otrzymała czerwony pasek i nagrodę za osiągnięcia w nauce.
Wśród dźwięków burzy szli przez las, nie mieli zbyt dużego wyboru kiedy tam zastała ich nieprzyjazna pogoda.


Niepoprawna pisownia

w śród

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wśrud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wśrut

Niepoprawna pisownia