Niepoprawna pisownia

apropos

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

à propos

Poprawna pisownia, znaczenie: à propos (poprawnym zapisem w języku polskim jest także a propos, bez akcentu nad a) to zwrot, który stosujemy w naszej wypowiedzi, kiedy coś sobie przypomnimy lub chcemy w luźny sposób nawiązać do rozmowy wprowadzając nowy temat – jest to wtrącenie na marginesie lub przy okazji w związku z czymś, o czym rozmawialiśmy. Książkowo oznaczać to może także sformułowanie wprowadzające temat wypowiedzi. Pisownia zwrotu wynika z jego pochodzenia (z języka francuskiego), w którym tożsame jest z wykrzyknieniem o!. Zapis łączny (niezależnie czy z czy bez akcentu nad a), a także zapisy bez litery s na końcu są niepoprawne.

Przykłady poprawnej pisowni

A propos naszej wczorajszej rozmowy, czy zdecydowaliście już czy idziecie na imprezę?
Tak a propos wczorajszego spotkania, kiedy znowu jedziemy na jakiś koncert?
Małe sprostowanie a propos wczorajszego meczu – miałem kontuzję kolana, stąd mój występ był taki słaby.


Niepoprawna pisownia

apropo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a propo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a pro po

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apro po

Niepoprawna pisownia