Niepoprawna pisownia

post komunizm

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

postkomunizm

Poprawna pisownia, znaczenie: określeniem postkomunizm nazywamy dążenia państw należących do byłego bloku wschodniego, w których panował komunizm, do przywrócenia demokracji, wolnego rynku i państwa obywatelskiego. Jest to okres w ich dziejach, który często łączy w sobie cechy komunizmu i demokracji.
Słowo postkomunizm należy zapisywać łącznie. Zawiera ono przedrostek post-, który zgodnie z zasadami języka polskiego zawsze łączy się ze słowami następującymi po nim.

Przykłady poprawnej pisowni

Postkomunizm jest czasem, którego nie wspominam najlepiej. Ówczesne przemiany były bardzo ciężkie.
Gdyby nie postkomunizm, najpewniej nie byłoby teraz demokracji w krajach dawnego bloku wschodniego.
Termin postkomunizm odnosi się zazwyczaj do takich elementów życia jak polityka, ekonomia i społeczeństwo.


Niepoprawna pisownia

post-komunizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poztkomunizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

postkommunizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

postkomunism

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

postkomónizm

Niepoprawna pisownia