Niepoprawna pisownia

zdonrzył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdążył

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonżył

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzył

Niepoprawna pisownia