Niepoprawna pisownia

chciał bym

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne w formie chciał, bym, na przykład: Chciał, bym towarzyszył mu w podróży dookoła świata.


Poprawna pisownia

chciałbym

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to w języku polskim należy zawsze zapisywać razem. Uzasadnia to reguła nakazująca łączny zapis osobowych form czasownika z cząstkami -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście. Jest to jedyna poprawna forma zapisu powyższego zwrotu.
Chciałbym oznacza posiadanie chęci, pragnienia – zarówno posiadania czegoś, jak i życzenia, by coś się wydarzyło, zadziało, lub też wręcz przeciwnie – zakończyło. Jest to odpowiednio odmieniona forma czasownika chcieć. Występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju męskim oraz w trybie przypuszczającym.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałbym nie musieć nigdy stąd wyjeżdżać.
W przyszłości chciałbym założyć firmę zajmującą się tworzeniem i sprzedażą aplikacji na urządzenia mobilne.
Chciałbym aby problem rozmnażania bezdomnych zwierząt został wreszcie zauważony przez władze miasta.