Niepoprawna pisownia

mrzawka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mżawka

Poprawna pisownia, znaczenie: mżawka oznacza deszcz, jednakże jest to określenie na delikatny, rzadki opad deszczu, inaczej: kapuśniaczek lub siąpawica. Popularnym błędem w pisowni tego rzeczownika jest pisanie go przez rz. Według etymologii słowa należy ten wyraz pisać przez ż, ponieważ słowo wywodzi się od szesnastowiecznego określenia mżeć, które pojawiło się w naszym kraju od od południowych Słowian, posługujących się słowem mżati (mżeć).

Przykłady poprawnej pisowni

Wiesz co? Pojedziemy do sklepu autem. Niby to tylko mżawka, ale może być z tego burza.
Lubię jak na dworze jest taka mżawka. Lubię sobie wtedy poczytać książkę.
Dzisiaj nad województwem dolnośląskim wystąpią są mżawki.


Niepoprawna pisownia

mszawka

Niepoprawna pisownia