Niepoprawna pisownia

o znajmi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oznajmi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oznaimi

Niepoprawna pisownia