Niepoprawna pisownia

drógim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugim

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo drugim pochodzi od drugi i oznacza znajdowanie się na drugim miejscu w jakimś zbiorze lub hierarchii. W przypadku zbioru dwuelementowego, jest to zajęcie ostatniego miejsca. Dawniej tego słowa używano jako synonimu dla inny.
Drugim (oraz drugi) należy zapisywać przez u. Jest słowem pochodzenia staropolskiego, mającym taki sam rodowód jak m.in. druh i drużba. Taka etymologia nakazuje zastosować w nim u, które zostało przyjęte historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie chciał zdawać się na cudzą łaskę i zawsze być tym drugim, dlatego bardzo się przykładał.
Był niezwykle szczęśliwy, kiedy okazało się, że jest drugim z wygranych w konkursie muzycznym.
Gdy przyjedziesz do mnie za drugim razem, zorganizujemy sobie więcej wyjść do pobliskiego lasu.