Niepoprawna pisownia

drógim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugim

Poprawna pisownia