Poprawna pisownia

hektar

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hektar powinno być zawsze zapisywane przez h. Wynika to z faktu, iż wyraz ten składa się tak naprawdę z jednostki miary ar oraz z przedrostka hekto-, będącego mnożnikiem 100 = 102, skracanym często do samej litery h. W tym przypadku, dla ułatwienia, w przedrostku zrezygnowano z ostatniego o, pozostawiając samo hekt i dołączając do niego nazwę jednostki ar. W ten sposób powstał hektar.
Hektar to jednostka powierzchni, oznaczająca sto arów, czyli 10 000 m2. Inaczej można powiedzieć, że opisuje on powierzchnię kwadratu, którego jeden bok ma 100 m. Jest to jednostka powszechnie wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie czy geodezji.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam pod Warszawą pole, które ma jeden hektar powierzchni. Myślisz, że uda mi się drogo je sprzedać?
Możesz pomóc mi policzyć, ile metrów kwadratowych ma hektar? Zadania z matematyki są za trudne.
Będąc na studiach geodezyjnych musiałem nauczyć się przeliczania hektara na metry kwadratowe.


Niepoprawna pisownia

chektar

Niepoprawna pisownia