Niepoprawna pisownia

władzca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

władca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włatca

Niepoprawna pisownia