Niepoprawna pisownia

grzegrzółka

Niepoprawna pisownia, wyjątek: polskie nazwisko „Grzegrzółka”.


Poprawna pisownia

gżegżółka

Poprawna pisownia, znaczenie: zapis tego określenia może wywoływać bardzo wiele trudności, niezależnie od tego, czy język polski jest naszym ojczystym językiem, czy też dopiero się go uczymy. Zapisując je, należy zapomnieć o obowiązującej w polszczyźnie zasadzie, która mówi, że po spółgłoskach takich jak: g, k, p, b, t, d, j i ch zawsze piszemy rz. W tym przypadku musi to być ż. Wyjątek ten wynika z faktu, iż termin ten używany był przez Polaków już przed wieloma laty, a zasady pisowni polskiej nakazują, by wyrazy o znaczeniu historycznym zawsze pisać tak, jak zapisywane były dawniej. Stąd też jedyną poprawną możliwością jest tutaj pisanie ż po każdej głosce g oraz ó.
Gżegżółka to inaczej dokładnie to samo co zazula, zozula, kukawka, grzeczótka oraz znana wszystkim kukułka.

Przykłady poprawnej pisowni

Gżegżółka to wyraz, w którym popełniania jest ogromna ilość błędów ortograficznych.
Tomek bezbłędnie zapisuje już prostsze wyrazy, więc pora przejść do trudniejszych, takich jak gżegżółka.
Gdyby nie pomyłka w słowie gżegżółka to całe dyktando napisałbym bezbłędnie!


Niepoprawna pisownia

grzegżółka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gżegrzółka

Niepoprawna pisownia