Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

niemniej

Poprawna pisownia, znaczenie: ale, mimo to. Jest to spójnik, który podkreśla, że coś się dzieje wbrew temu, czego w takiej sytuacji można było oczekiwać.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek bardzo chciał pojechać na obóz sportowy, niemniej nauka zmusiła go do pozostania w domu.
Marek uwielbiał słodycze, niemniej będąc sportowcem nie mógł ich jeść.


Poprawna pisownia

nie mniej

Poprawna pisownia, znaczenie: tak samo. Po „nie mniej” zawsze następuje w zdaniu „niż” lub „aniżeli”.

Przykłady poprawnej pisowni

Polskie morze to rejon atrakcyjny turystycznie nie mniej, niż polskie góry.
Matematyka fascynowała Bartka nie mniej, niż chemia i fizyka.