W języku polskim dopuszczalne są obie wersje zapisu powyższego wyrażenia, należy jednak pamiętać, że każda z nich oznacza coś innego i w związku z tym powinny być używane w innych sytuacjach. Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń. Jeśli uznasz, że nadal nie wszystko jest dla Ciebie jasne pamiętaj, że odpowiadamy na wszystkie merytoryczne pytania zadane w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

niemniej

Poprawna pisownia, znaczenie: ale, mimo to. Niemniej pisane łącznie pełni funkcję spójnika, którego zadaniem jest przyłączenie zdania lub innego wyrażenia, którego treść jest niezgodna z tym, co możemy wywnioskować z kontekstu wcześniejszej wypowiedzi. Najczęściej występuje wówczas w połączeniach: niemniej jednak, tym niemniej.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek bardzo chciał pojechać na obóz sportowy, niemniej nauka zmusiła go do pozostania w domu.
Film ten nie był zapowiadany żadnymi plakatami, niemniej jednak na jego premierze kino było pełne.
Dla większości z nas mięso jest podstawowym elementem każdego dania, niemniej jednak spożywanie jego nadmiernej ilości może przyczynić się do rozwinięcia się wielu schorzeń.
Marek uwielbiał słodycze, niemniej będąc sportowcem nie mógł ich jeść.


Poprawna pisownia

nie mniej

Poprawna pisownia, znaczenie: tak samo. Nie mniej zapisywane rozłącznie to konstrukcja łącząca partykułę nie z przysłówkiem w stopniu wyższym. Zgodnie z obowiązującą we współczesnej polszczyźnie zasadą, takie połączenia należy zawsze zapisywać osobno. Po nie mniej zawsze następuje w zdaniu niż lub aniżeli.

Przykłady poprawnej pisowni

Polskie morze to rejon atrakcyjny turystycznie nie mniej, niż polskie góry.
Postanowiłam, że w tym miesiącu wykonam nie mniej niż siedem treningów biegowych.
Matematyka fascynowała Bartka nie mniej, niż chemia i fizyka.