Niepoprawna pisownia

długo włosa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

długowłosa

Poprawna pisownia, znaczenie: długowłosa to określenie dotyczące osoby płci żeńskiej, która ma długie włosy. Stosowane jest także do opisu zwierząt, które pochodzą z ras z długim futrem.
Długowłosa należy zapisywać łącznie. Jest to przymiotnik złożony, a tego typu wyrazy zawsze piszemy w polszczyźnie razem. Jego drugi człon (-włosa) nadaje mu znaczenie, a pierwszy je doprecyzowuje (długo-).

Przykłady poprawnej pisowni

Marysia to szczupła, wysoka, długowłosa blondynka, która podoba się wielu chłopakom.
Kotka, którą wczoraj kupiła Zofia, to długowłosa odmiana niebieskiego kota rosyjskiego.
Długowłosa dziewczyna podbiegła do niego z uśmiechem, jakby widziała kogoś znajomego.


Niepoprawna pisownia

długo-włosa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłógowłosa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dugowłosa

Niepoprawna pisownia