Poprawna pisownia

nie zawsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezawsze

Niepoprawna pisownia