Poprawna pisownia

nie zawsze

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna poprawna forma tego wyrażenia to nie zawsze. Zawsze jest przysłówkiem, który nie pochodzi od przymiotnika, a zgodnie z zasadami języka polskiego partykułę przeczącą nie z takimi wyrazami należy zapisywać rozłącznie.
Nie zawsze oznacza, że dane wydarzenie nie powtarza się w każdej sytuacji, może rozgrywać się na różne sposoby. Wyrazami bliskoznacznymi do niego mogą być: czasami, od czasu do czasu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zawsze jest taka wredna dla swojej siostry, tylko wówczas, kiedy się o coś poważnie pokłócą.
Wprawdzie nie zawsze świeci tu mocne słońce, ale faktycznie, jest go dużo więcej niż w Polsce.
Wiedział, że nie zawsze będzie mu tak ciężko, jak obecnie, dlatego starał się żyć nadzieją.


Niepoprawna pisownia

niezawsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie za wsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zafsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezafsze

Niepoprawna pisownia