Poprawna pisownia

z rzędu

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie przyimkowe, czyli, dla przypomnienia, połączenie przyimka z inną częścią mowy. W tym przypadku jest nią rzeczownik. Określenie to oznacza: kolejno, w ślad za, jeden po drugim, w kolejności.
Jak większość wyrażeń przyimkowych, również i to powinno się zawsze zapisywać rozłącznie. Należy również pamiętać, że wyłącznie forma z rzędu dopuszczona jest do użytku zarówno w języku oficjalnym, jak i w mowie potocznej. Wyrażenie pod rząd, choć niepoprawne gramatycznie, ma silnie utrwalone korzenie w polszczyźnie, gdyż zostało bezpośrednio przejęte z języka rosyjskiego i słyszy się je bardzo często. Językoznawcy dopuszczają używanie go, jednak wyłącznie w mowie potocznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Już trzeci rok z rzędu podczas mojego urlopu jest okropna pogoda.
Kasia adoptowała piątego szczeniaka z rzędu! Tym razem to owczarek niemiecki.
Już dziesiąty uczeń z rzędu nie ma odrobionej pracy domowej.


Niepoprawna pisownia

pod rząd

Niepoprawna pisownia, jest to rusycyzm, dopuszczalny wyłącznie w mowie potocznej.

Niepoprawna pisownia

podrząd

Niepoprawna pisownia, wyjątek: termin stosowany w biologii oznaczający kategorię systematyczną niższą od rzędu.

Niepoprawna pisownia

zrzędu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zrzendu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z rzendu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podrzond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod rzond

Niepoprawna pisownia