Niepoprawna pisownia

hómor

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

humor

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chumor

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chómor

Niepoprawna pisownia