Niepoprawna pisownia

hómor

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

humor

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo humor należy zapisywać przez u. Jest to wyraz zapożyczony z łaciny, a jego pisownia została dosłownie przeniesiona do polszczyzny. Z tego powodu nie należy umieszczać w nim innej samogłoski, jak tylko u.
Humor to inaczej nastrój, zazwyczaj pogodny sposób bycia w danym momencie, dobre nastawienie do czegoś. Jest to także umiejętność dostrzegania zabawnych sytuacji i stron życia oraz zdolność do przedstawiania czegoś w zabawny dla innych sposób.

Przykłady poprawnej pisowni

Miała tego dnia naprawdę doskonały humor, dzięki czemu chciała każdemu prawić komplementy.
Jej humor zepsuł się zaraz po wejściu do pracy, ponieważ szef przyłapał ją na spóźnieniu.
Nie przemawia do mnie jej humor, wydaje mi się, że jest strasznie płytki i dziwaczny.


Niepoprawna pisownia

chumor

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chómor

Niepoprawna pisownia