Poprawna pisownia

krzyk

Poprawna pisownia, znaczenie: krzyk oznacza podniesienie głosu, często pod wpływem emocji. Wyłączną oprawną formą tego wyrazu jest pisanie go przez rz, według zasady językowej, która głosi, że po literze k używamy tego właśnie dwuznaku (choć warto pamiętać, że i od tej zasady istnieją wyjątki jak np. kształt). Popularny błąd (pisownia przez sz) wynika z wymowy wyrazu, natomiast zapis przez ż z kropką jest błędem rzadszym, wynikającym z nieznajomości ortografii.

Przykłady poprawnej pisowni

No i po co ten krzyk? Porozmawiajmy na spokojnie, bez awantur.
Krzyk nigdy niczego nie rozwiązuje. Zawsze staram się mówić spokojnie.
Nie krzycz na mnie! Przecież nic Ci nie zrobiłem, pomówmy na spokojnie.

Poprawna pisownia

kszyk

Poprawna pisownia, znaczenie: nazwa ptaka łownego.


Niepoprawna pisownia

kżyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krzyg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kżyg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kszyg

Niepoprawna pisownia