W wyrażeniach brzmiących identycznie, tak jak słowa wierz i wiesz, konieczne jest zapamiętanie znaczenia każdego z nich, by później móc swobodnie ich używać bez ryzyka popełnienia błędu ortograficznego. Pomocne w tym będą z pewnością definicje i praktyczne przykłady użycia w zdaniach, które przygotowała nasza redakcja. Przypominamy również o możliwości zadawania nam pytań językowych w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

wież

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz wież to z kolei rzeczownik wieża, odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. W języku polskim terminem tym określamy figurę szachową, która może poruszać się jedynie w rzędach i kolumnach. Jest to również budowla o małej płaszczyźnie podstawy w stosunku do wysokości. W żargonie wojskowym z kolei wieża to wystający ponad korpus element wojskowych pojazdów, okrętów czy umocnień z zamontowanym działem. Co więcej, terminem tym określamy również element sprzętu muzycznego, który jest przeznaczony do odtwarzania muzyki.

Przykłady poprawnej pisowni

Widok z obu wież w starym zamku zapierał dech w piersiach.
Mieszkańcy naszego powiatu buntują się przed budową kolejnych wież komórkowych.
Niezmiernie cieszy mnie budowanie w naszych górach kolejnych wież widokowych i ścieżek o różnym stopniu trudności.


Poprawna pisownia

wiesz

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie wiesz to czasownik wiedzieć, odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym. Wiedzieć to inaczej mieć świadomość prawdziwości czegoś, a także posiadać wiedzę na jakiś temat.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem czy wiesz, ale zostaliśmy zaproszeni na wesele cioci Kasi.
Czy wiesz jak należało rozwiązać ostatnie zadanie ze sprawdzianu?
Myślisz, że wiesz o mnie wszystko, a znamy się przecież tylko od kilku tygodni.