Poprawna pisownia

grzmią

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gżmią

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grzmiom

Niepoprawna pisownia