Niepoprawna pisownia

misz masz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

miszmasz

Poprawna pisownia, znaczenie: miszmasz jest określeniem, które oznacza mieszaninę wielu rzeczy, ich splątanie, rozgardiasz, chaos i bałagan. Używane jest w języku potocznym.
Miszmasz należy zapisywać łącznie. Jest ono zapożyczeniem z niemieckiego Mischmasch, które zostało spolszczone zgodnie z wymową, nie zostało jednak rozdzielone. Jego zapis zgodny jest z zasadą, że słowa pochodzenia obcego należy zapisywać jak najbardziej zgodnie z oryginałem.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamten magazyn to zwykły miszmasz. Nie chciałbym pracować w miejscu, w którym jest taki bałagan.
Na biurku mojego syna jest kompletny miszmasz, nigdy nie wiem, co tam jeszcze znajdę.
Ilekroć nie przyjdę do brata, w jego kuchni jest taki miszmasz, że nie mogę sobie nawet zrobić herbaty.

Poprawna pisownia

misz-masz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

miżmasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mirzmasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miszmarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miszmaż

Niepoprawna pisownia