Niepoprawna pisownia

nie czynne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieczynne

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to konstrukcja, która łączy partykułę nie z przymiotnikiem czynne, występującym w stopniu równym i w rodzaju nijakim. Zasady pisowni polskiej wyraźnie mówią, że nie z przymiotnikami należy zapisywać razem i reguła ta obowiązuje również w powyższym przypadku.
Kiedy mówimy, że coś jest nieczynne, mamy na myśli, że dane miejsce (na przykład sklep) obecnie nie funkcjonuje, jest zamknięte lub w ogóle nie jest oddane jeszcze do użytku czy też nie nadaje się do eksploatacji. Niekiedy używamy tego określenia w stosunku do osób niepracujących, którzy nie wykonują żadnych czynności, nie znajdują się w stanie czynnym, z kolei chemicy określają tak związki, które nie wywołują żadnych reakcji chemicznych, nie powodują żadnych zmian na przykład w roztworach.

Przykłady poprawnej pisowni

Halo, proszę pana! Dziś mamy nieczynne, zapraszamy jutro!
Ze względu na święto państwowe w dniu jutrzejszym sklepy i galerie handlowe będą nieczynne.
Właściciel sklepu mówi, że dziś nieczynne, ale tabliczka na drzwiach przekazuje inną wiadomość.


Niepoprawna pisownia

nieczyne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie czyne

Niepoprawna pisownia