Poprawna pisownia

zagranica

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za granica

Niepoprawna pisownia