Poprawna pisownia

na skutek

Poprawna pisownia, znaczenie: określenia na skutek używamy, aby wyrazić konsekwencję działań. Oznacza ono tyle samo, co w efekcie, w konsekwencji albo wskutek. Może odnosić się do działań, które już zostały, albo dopiero będą wykonane.
Wyrażenie przyimkowe na skutek powstało z połączenia przyimka na oraz słowa skutek, czyli efekt, konsekwencja. W języku polskim istnieje zasada, która mówi, iż wszystkie wyrażenia przyimkowe, nie będące zrostami uwarunkowanymi tradycją i archaizmem, należy zapisywać rozdzielnie. Dlatego w określeniu na skutek powinna znaleźć się przerwa pomiędzy tymi dwoma wyrazami.

Przykłady poprawnej pisowni

Na skutek wyjątkowo obfitego opadu deszczu niemal cała Europa została doświadczona poważną powodzią.
Na skutek silnych podmuchów wiatru dach pobliskiej stodoły został poważnie uszkodzony.
Daniel był w ubiegłym roku w Londynie i na skutek tej wizyty postanowił pójść tam na studia.


Niepoprawna pisownia

naskutek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naskótek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na skótek

Niepoprawna pisownia