Niepoprawna pisownia

po jęć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pojęć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po jenć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pojędź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pojenć

Niepoprawna pisownia