Niepoprawna pisownia

wielo-krotny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wielokrotny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wielo krotny

Niepoprawna pisownia