Niepoprawna pisownia

żadko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzadko

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek, który najczęściej towarzyszy innym częściom mowy – najczęściej są to rzeczowniki, czasowniki oraz zaimki. Jego znaczenie to: w dużej odległości od siebie, w dużych odstępach (chodzi tu zarówno o czas, jak i o przestrzeń), w niewielu przypadkach, czasami, prawie nigdy, nieczęsto, a także sporadycznie. Przysłówek ten ogranicza zastosowanie innych części mowy do niewielkiej ilości przedmiotów, sytuacji, czynności lub miejsc.
Wyraz ten każdorazowo należy zapisywać przez rz. Pisownię rzadko niestety trzeba zapamiętać lub w razie potrzeby zweryfikować ze słownikiem ortograficznym, gdyż w języku polskim nie istnieje żadna reguła, która mogłaby ją wytłumaczyć, ani od której wyraz ten mógłby być wyjątkiem.

Przykłady poprawnej pisowni

Rzadko kiedy mam czas na wyjścia ze znajomymi – bardzo dużo pracuję.
Moja mama rzadko krzyczy, ale kiedy już to robi, to słychać ją po drugiej stronie ulicy.
Odkąd Marek otworzył firmę bywa na uczelni tak rzadko, że boję się, że nie zaliczy roku.
Nie przepadam za truskawkami, bardzo rzadko mam na nie ochotę.


Niepoprawna pisownia

żatko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzatko

Niepoprawna pisownia