Zarówno jedna, jak i druga opisana poniżej konstrukcja występuje w języku polskim. Nie należy jednak stosować ich zamiennie, ponieważ wraz z zapisem zmienia się nieco znaczenie każdej z nich. Dlatego warto zapoznać się z poniższymi definicjami i przykładami użycia i wybrać formę poprawną dla danego kontekstu zdania – w przeważającej większości przypadków będzie nią pisownia łączna naprawdę.

Poprawna pisownia

na prawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja na prawdę to zestawienie ze sobą przyimka na oraz odmienionego w bierniku liczby pojedynczej rzeczownika prawda. Jeżeli z kontekstu zdania wynika, iż wyrazy te powinny znajdować się obok siebie, to nie należy ich ze sobą łączyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli liczysz na prawdę z jego ust, to moim zdaniem głęboko się rozczarujesz.
Nastawiłam się na prawdę, a jedyne co usłyszałam, to kolejne kłamstwa.
Szybko zrozumiałam, że przesłuchując tego podejrzanego, nie ma co liczyć na prawdę.


Poprawna pisownia

naprawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie naprawdę to z kolei partykuła, za pomocą której osoba mówiąca podkreśla, że coś jest zgodne z prawdą lub z rzeczywistością. Dodawana do rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka lub liczebnika. Termin ten służy również do wyrażenia zdziwienia lub niedowierzania osoby mówiącej. Innymi słowy: zaprawdę, rzeczywiście, istotnie, doprawdy.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłam naprawdę zachwycona Twoim wczorajszym występem – zaśpiewałaś przepięknie.
Egzamin poszedł mi naprawdę dobrze, mogę być spokojna o ocenę z niego.
Czy naprawdę nie wierzysz, że tym razem jej uczucia są szczere?


Niepoprawna pisownia

naprawde

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na prawde

Niepoprawna pisownia