Poprawna pisownia

bukiety

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim słowo bukiety (liczba mnoga rzeczownika bukiet) ma kilka znaczeń. Najbardziej znanym jest odpowiednio ułożona wiązanka ozdobnych kwiatów. Bukiety może oznaczać też aromat i skład wina. W określeniu łowieckim to synonim ogona sarny i stada bażantów. Jednak podstawowym pojęciem bliskoznacznym wyrazu bukiety jest słowo wiązanki.
Poprawna pisownia rzeczownika bukiety to zastosowanie samogłoski u. Bukiet bowiem jest słowem zapożyczonym. Jego pierwotne brzmienie oraz pisownia jest w trzech językach obcych: niemieckim i szwedzkim jako: Bukett, francuskim bouquet.

Przykłady poprawnej pisowni

Dwa bukiety bażantów zerwały się niespodziewanie spod psa.
Jakie piękne bukiety polnych kwiatów, gdzie je znalazłeś?
Pojęcia bukiet używamy w odniesieniu do wina dojrzałego.


Niepoprawna pisownia

bókiety

Niepoprawna pisownia