Niepoprawna pisownia

klócz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klucz

Poprawna pisownia, znaczenie: klucz należy zawsze zapisywać przez u. Jest to wyraz, który istniał już w języku staropolskim i jego pisownia uwarunkowana jest historycznie. Związana jest z rozwojem języka polskiego i kształtowaniem się w nim pisowni.
Klucz to zazwyczaj niewielki przedmiot z metalu, służący do otwierania zamków i kłódek. Czasami posiada znaczenie symboliczne i jest wręczany lub wykorzystywany podczas uroczystości, np. klucz do bram miasta. Może także być rodzajem kodu zabezpieczającego, który pozwala na otwarcie np. zamków szyfrowych.
Klucz to także odpowiedzi i rozwiązania (np. klucz do testu) albo podpowiedź, pozwalająca na odgadnięcie zagadki czy też jej poprawne rozwiązanie.
W fizyce klucz służy do zamykania obwodu elektrycznego, w chemii stosowany jest do połączenia ze sobą dwóch zbiorników do elektrolizy (klucz elektrolityczny). Jest to także narzędzie, które pozwala przykręcać i odkręcać śruby.
W ornitologii określenie to oznacza szyk lotu ptaków.
W muzyce jest symbolem rozpoczynającym zapis nutowy i świadczącym o tonacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Zgubiłem gdzieś klucz do mojej szafki szkolnej. Będę musiał zapytać woźną, czy ma zapasowy.
Andrzej zapomniał, że na początku pięciolinii powinien postawić klucz wiolinowy, przez co dostał trójkę z muzyki.
Klucz elektrolityczny jest niezbędnym elementem układu galwanicznego, dzięki któremu następuje reakcja chemiczna.