Poprawna pisownia

Anglii

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik Anglii poprawnie zapisujemy przez dwa -ii na końcu. Według zasad ortograficznych języka polskiego, wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy przez -ii na końcu w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, oraz w dopełniaczu liczby mnogiej. Zasada ta dotyczy ich, jeśli w mianowniku kończą się na -ia.
Anglia jest to kraj wchodzący w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jest to także kraina geograficzno-historyczna Wielkiej Brytanii. Potocznie często nazywa się w ten sposób całą wyspę lub całe królestwo.

Przykłady poprawnej pisowni

W Anglii głową państwa jest osoba, która pochodzi z rodziny królewskiej, obecnie taką funkcję pełni Królowa Elżbieta II.
Stolicą Anglii jest Londyn i właśnie tam zamierzamy wyjechać, aby podszkolić swój język angielski.
W Anglii, a dokładniej w Londynie, znajduje się Big Ben, który jest prawdziwą ikoną tego miasta.


Niepoprawna pisownia

Angli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Anglji

Niepoprawna pisownia