We współczesnej polszczyźnie funkcjonują obie wymienione poniżej formy, nie oznaczają one jednak tego samego – wraz z zapisem zmienia się ich znaczenie, dlatego nie można tych słów używać wymiennie (zawsze będzie to błędem). Aby nie popełnić pomyłki polegającej na użyciu słowa nie pasującego do kontekstu zachęcamy do zapoznania się z definicjami i przykładami przygotowanymi przez naszą redakcję.

Poprawna pisownia

każ

Poprawna pisownia, znaczenie: każ to forma czasownika kazać, odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. Kazać oznacza: wydać rozkaz zrobienia czegoś, wydać jakieś polecenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Proszę, nie każ mi w tej chwili myśleć o wakacjach. Przecież dopiero zima!
Po kolacji, proszę, każ dzieciom pozbierać wszystkie rozrzucone za dnia zabawki.
Każ psu od początku wykonywać różne komendy i nagradzaj go za to przysmakami – w ten sposób będzie chętnie je spełniał.


Poprawna pisownia

karz

Poprawna pisownia, znaczenie: karz to odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, czasownik karać. Jego znaczenie to: wymierzać karę.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie daj się zwieść jego żałosnym minkom. Karz go, ilekroć znów będzie próbował uderzyć siostrę.
Proszę, nie karz mnie za błąd, którego nie popełniłam.
Babcia poradziła mi kiedyś: karz swoje dzieci mądrze, nigdy ich nie bij.