Poprawna pisownia

leży

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą czasownika jest leży przez ż. Prawidłowy zapis można wyjaśnić za pomocą zasady ortograficznej, która mówi, że literę ż należy zapisywać w słowach, do których występują wyrazy pokrewne, pozwalające na wymianę tej litery na: dz, g, h, s, z lub ź. W tym przypadku słowa pokrewne to między innymi leży oraz legowisko, czyli zachodzi wymiana g na ż.
Leży pochodzi od słowa leżeć. Oznacza, że przedmiot, zwierzę albo człowiek zachowuje poziomą pozycję. Może również odnosić się do zajmowania konkretnej pozycji. Kolokwialnie jest synonimem dla znalezienia się w beznadziejnej sytuacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Zabierz stamtąd swój zeszyt, niech nie leży na podłodze. Najlepiej schowaj go do do szuflady.
Kiedy kot leży na swoim legowisku, prawdopodobnie nie chce, abyś mu przeszkadzała w odpoczynku.
Jak będziesz wychodziła z domu, zabierz mój portfel, powinien leżeć na biurku w gabinecie.


Niepoprawna pisownia

lerzy

Niepoprawna pisownia