Niepoprawna pisownia

nieczytacie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie czytacie

Poprawna pisownia